Naši konzultanti dokáží spolu s Vámi definovat chytrou strategii k naplnění Vašich očekávání.

Definice a nasazení regionálních a globálních IT řešení

Standardizace a příprava "templejtových" řešení je nevyhnutelným trendem u nadnárodních společností, které se tímto snaží snížit globální náklady na IT a sjednotit mnohdy roztříštěnou platformu. Tyto projekty bývají často bolestivé a nejsou pozitivně přijímány v případě, kdy template nahrazuje zavedené lokální řešení. U těchto projektů by měla být prioritou snaha o využití znalostí, které už v jednotlivých organizací fungují a přidávají hodnotu, namísto prostého osekání funkcionality na "přežitíschopné" minimum. Máme bohaté zkušenosti jak s definicí takových řešení, tak s jejich nasazením u nás i ve světě. Základem je věnovat dostatek energie analytické přípravě takového projektu a naprostým klíčem je kvalitní řízení změny.

  • Plzeňský Prazdroj
  • Pivovary Topvar
  • CocaCola Enterprises, Inc.
  • Con4Pas
  • Pepsico
  • SAP
  • Tuborg