Naši konzultanti dokáží spolu s Vámi definovat chytrou strategii k naplnění Vašich očekávání.

Definice procesů a kontrol pro centra sdílených služeb

Zavádění regionálních center sdílených služeb je významným trendem při hledání efektivity a úspor v klíčových podnikových procesech. Při definici rozdělení aktivit, které budou přesunuty do těchto center, případně budou postoupeny k outsourcingu je nutné pozorně zvážit náročnost a strategickou důležitost těchto činností. Podíleli jsme se na definici rozdělení procesů a aktivit, přípravě nezbytných kontrol a popisu činností pro oblast prodeje, CRM a marketingu.

  • Plzeňský Prazdroj
  • Pivovary Topvar
  • CocaCola Enterprises, Inc.
  • Con4Pas
  • Pepsico
  • SAP
  • Tuborg