Naši konzultanti dokáží spolu s Vámi definovat chytrou strategii k naplnění Vašich očekávání.

Oponentní poradenství

Oponentní poradenství je velice opomíjená činnost při plánování a řízení projektů. Jaká je role zákazníka při přípravě a plánování projektu? Velmi často buhužel začíná i končí vypsáním výběrového řízení a vyhodnocením nabídek. Ale je vybraná nabídka skutečně nejlepší? Jaká jsou rizika skrytá v nabíce? Skutečně je předložený projektový plán realistický, dosažitelný a skutečně zajistí co nejhladší dosažení zákazníkova cíle a záměru?

Často se setkáváme s tím, že zákazník se spolehne na reputaci a silné jméno společnosti, která nabídku předložila a nechá se vmanipulovat do situace, která je pro něj v konečném důsledku riziková a nákladná. 

Výběrovému řízení musí předcházet podrobná analýza procesů, odhalení skutečných problémových oblastí a teprve potom je možné smysluplně hledat nástroje na jejich odstranění. Zároveň je potřeba si uvědomit, že IT systém problémy nevyřeší, ale je to nástroj, jehož správné užití je klíčem k úspěchu. 

Díky našim bohatým zkušenostem vám pomůžeme odhalit triky konzultačních firem, které bývají v předkládaných nabídkách a na které zákazník velmi často doplatí zásadním navýšením nákladů a času potřebného k relizaci projektu.

  • Plzeňský Prazdroj
  • Pivovary Topvar
  • CocaCola Enterprises, Inc.
  • Con4Pas
  • Pepsico
  • SAP
  • Tuborg